COE

COE: Kỹ Sư, Thực Tập Sinh, Thuyên Chuyển Công Tác Nội Bộ, Business, Đặc Định (Specified Skilled Worker), Skilled Labor, Professor

 1. Hộ chiếu gốc còn hạn 6 tháng, tối thiểu 2 trang trắng để dán visa
 2. Đơn xin visa điền đầy đủ thông tin, ký tên, dán ảnh 4,5x4,5 phông nền trắng chụp trong 6 tháng gần đây
 3. COE gốc + COE photo khổ A4
 4. Nếu COE quá hạn 3 tháng kể từ ngày cấp nộp thêm giấy tiếp xác nhận vẫn còn khả năng tiếp tục tiếp nhận do đơn vị tiếp nhận phía Nhật cấp – photo

 

COE Dependent, Spouse or child of Japanese, long-term resident

 1. Hộ chiếu gốc còn hạn 6 tháng, tối thiểu 2 trang trắng để dán visa
 2. Đơn xin visa điền đầy đủ thông tin, ký tên, dán ảnh 4,5x4,5 phông nền trắng chụp trong 6 tháng gần đây
 3. COE gốc + COE photo khổ A4
 4. Nếu COE quá hạn 3 tháng kể từ ngày cấp nộp thêm giấy tiếp xác nhận vẫn còn khả năng tiếp tục tiếp nhận do đơn vị tiếp nhận phía Nhật cấp – photo
 5. Tài liệu chứng minh quan hệ - 1 trong các giấy tờ sau

            a. Giấy khai sinh sao y công chứng trong vòng 3 tháng

            b. ĐK Kết hôn sao y công chứng trong vòng 3 tháng

 1. Photo 2 mặt thẻ ngoại kiều còn hạn của người bảo lãnh
 2. Photo mặt hộ chiếu người bảo lãnh

 

COE Du Học Đại Học, Thạc Sỹ, Tiến Sỹ

 1. Hộ chiếu gốc còn hạn 6 tháng, tối thiểu 2 trang trắng để dán visa
 2. Đơn xin visa điền đầy đủ thông tin, ký tên, dán ảnh 4,5x4,5 phông nền trắng chụp trong 6 tháng gần đây
 3. COE gốc  + COE photo khổ A4
 4. Giấy báo nhập học - copy
 5. Nếu COE quá hạn 3 tháng kể từ ngày cấp nộp thêm giấy tiếp xác nhận vẫn còn khả năng tiếp tục tiếp nhận do đơn vị tiếp nhận phía Nhật cấp – photo

 

COE Du Học Trường Tiếng Nhật (NARIC)

 1. Hộ chiếu gốc còn hạn 6 tháng, tối thiểu 2 trang trắng để dán visa
 2. Đơn xin visa điền đầy đủ thông tin, ký tên, dán ảnh 4,5x4,5 phông nền trắng chụp trong 6 tháng gần đây
 3. COE gốc  + COE photo khổ A4
 4. Nếu COE quá hạn 3 tháng kể từ ngày cấp nộp thêm giấy tiếp xác nhận vẫn còn khả năng tiếp tục tiếp nhận do đơn vị tiếp nhận phía Nhật cấp – photo 
 5. Giấy nhập học photo
 6. Chứng chỉ tiếng Nhật + bảng điểm + Photo
 7.  Xác nhận số giờ học Tiếng Nhật photo của trung tâm (nếu tự học TIếng Nhật thì tự viết giải trình quá trình học tiếng Nhật bằng tiếng Nhật)
 8. Xác thực văn bằng VN NARIC – gốc
Chia sẻ:

Bài viết mới hơn

Bài viết cùng danh mục: