DỊCH VỤ PHIÊN DỊCH ĐUỔI NHẬT - VIỆT

DỊCH VỤ PHIÊN DỊCH ĐUỔI NHẬT - VIỆT

Hiện nay, các hình thức phiên dịch phổ biến nhất đó là phiên dịch hội nghị, phiên dịch cabin, phiên dịch tháp tùng. Bên cạnh đó, không thể không nhắc đến phiên dịch đuổi cũng là một hình thức phiên dịch ngày càng trở nên “đắt khách” hơn bao giờ...Xem tiếp